Tel.nr. till klubbstugan
0410- 140 10.
Måndag & Onsdag
19.00-21.00
Lördag
19.00-21.00 (minst)

Medlemmars bilar