På sjuttiotalet var de "många", "farliga", "stökiga" och de körde stora mullrande bilar.
Torget i Trelleborg var samlingsplats för RAGGARNA.
I dag är det endast en medlem som varit med sedan starten 1978
Ronny "Målaren" Hansson.
När klubben bildades var de över 100 medlemmar.
För att slippa ha dessa odrägliga RAGGARE hängande på torget,
gav kommunen dem tillträde till en rivningskåk i utkanten av Trelleborg."Klubbhuset" har under årens lopp renoverats och underhållits och ägs idag av medlemmarna.

Vi är idag 15 fullvärdiga medlemmar.
Av dessa sitter fyra i styrelsen, som väljs på årsmötet.
För att bli medlem måste man under 6 månader som provmedlem visa sitt intresse för klubben,
äga jänkebil samt visa sitt motstånd mot narkotika.
Gamla medlemmar har EN chans att söka nytt medlemskap efter minst 1 års frånvaro.

Medlemmars bilar